Brand Logo

SẢN PHẨM THÉP HÌNH

Sản phẩm thép hình được sử dụng chủ yếu trong kết cấu xây dựng, kết cấu kỹ thuật, xây dựng cầu đường, nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cho ngành công nghiệp đóng tàu, tháp truyền hình …và một số ngành sản xuất khác.
Sản phẩm thép hình đa dạng gồm thép U, I, H, C, V….
- Thép hình U, I, V…
- Thép tấm, lá

THÉP HÌNH

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC